maakt kunst en cultuur toegankelijk voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen!
Follow us:

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Youth Artist Agency voor opdrachtgevers en workshopdocenten.
Youth Artist Agency oftewel Y.A.A. is gevestigd in Amsterdam en staat bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister ingeschreven onder nummer 67845479.

H1. Inschrijving workshopdocent

1.1 De workshopdocent geeft Y.A.A. toestemming om persoonlijke gegevens in database op te nemen.
1.2 De gegevens worden gebruikt voor communicatieredenen tussen Y.A.A. en workshopdocent.
1.3 De workshopdocent behoudt zich het recht om na inschrijving voor andere opdrachtgevers als workshopdocent werkzaam te zijn.
1.4 De workshopdocent geeft Y.A.A. toestemming om de workshopdocent voor te stellen aan opdrachtgevers.
1.5 De workshopdocent geeft toestemming om inschrijving te communiceren op communicatie en promotie kanalen van Y.A.A.
1.6 Workshopdocent is verplicht om persoonlijke gegevens bekend te maken zoals:
Geboortedatum, BSN, bank- of girorekeningnummer, adres en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
1.7 Y.A.A. garandeert geen uren aan workshopdocent, tenzij een overeenkomst is getekend voor een opdracht.
1.8 De workshopdocent zal na inschrijving voor de duur van 6 maanden in dienst treden vanaf de eerste opdracht. Daarna volgt een evaluatiegesprek.

H2. Verplichtingen opdrachtgever tegenover Y.A.A.

2.1 De opdrachtgever houdt rekening met een voorbereidingsduur van +/- 3-4 weken.
2.2 De opdrachtgever mag uiterlijk 5 werkdagen voordat de workshop plaatsvindt de workshop annuleren. Bij een annulering van minder dan 5 werkdagen zal 50% van de afgesproken kosten excl. BTW in rekening worden genomen.
2.3 De opdrachtgever dient voor aanvraag alle nodige informatie verzameld te hebben, zoals: aantal deelnemers, aandachtspunten en beschikbare middelen.
2.4 De opdrachtgever houdt er rekening mee dat alle communicatie tussen instelling en workshopdocent via Y.A.A. verloopt. Alleen met toestemming van workshopdocent voor kennismakingsredenen en/of bij afwezigheid van workshopdocent mag er direct contact worden opgenomen.
2.5 De opdrachtgever geeft de workshopdocent de ruimte om de workshop uit te oefenen en zorgt indien afgesproken voor de benodigde middelen voor de uitvoering van.
2.6 De opdrachtgever is verplicht om uiterlijk 48 uur voor de workshop de juiste contactgegevens en
aanspreekpunt voor de workshopdocent te communiceren naar Y.A.A.
2.7 Er is een aanspreekpunt te allen tijde aanwezig gedurende workshop.
2.8 De opdrachtgever mag de workshopdocent niet direct benaderen voor toekomstige werkzaamheden. Dit dient in overleg met Y.A.A. te gebeuren.
2.9 De opdrachtgever is verplicht de samenwerking met Y.A.A. te benoemen in publicaties en promotiemateriaal. Ook heeft Y.A.A. recht op een kopie van alle beeldmateriaal die tijdens haar diensten worden gemaakt door de opdrachtgever of externen in dienst van de opdrachtgever.

H3. Verplichtingen workshopdocenten tegenover Y.A.A.

3.1 Na aannemen van een opdracht houdt de workshopdocent rekening met een beschikbaarheid van 2,5 uur per week exclusief reistijd.
3.2 Workshopdocent is verplicht de workshop zoals afgesproken voor de gehele duur uit te voeren.
3.3 Mag zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de workshop afmelden. Lukt dit niet dan is de workshopdocent verplicht zelf op zoek te gaan naar een vervanger.
3.4 Bij drie keer afmelden later dan 48 uur wordt de inschrijving beëindigt en worden geen opdrachten aan docent aangeboden.
3.5 De workshopdocent mag na aanname opdracht die door Y.A.A. is verstrekt, de opdrachtgever niet zelfstandig benaderen of benaderd worden voor toekomstige werkzaamheden. De workshopdocent is verplicht om dit te communiceren naar Y.A.A. Doet de workshopdocent dit niet dan kan de samenwerking tussen docent en Y.A.A. onmiddellijk beëindigd worden.
3.6 De workshopdocent beschikt over een VOG of is bereidt deze aan te vragen indien de opdrachtgever dit verplicht.

H4. Betaling

4.1 Alle bedragen die naar instelling en workshopdocent worden gecommuniceerd zijn bruto bedragen.
4.2 Alle bedragen worden inclusief 30% fee Y.A.A. en reiskosten gecommuniceerd naar instelling.
4.3 Alle bedragen worden exclusief fee Y.A.A. gecommuniceerd naar de workshopdocent.
4.3 Instellingen zijn verplicht om 5 werkdagen voor de workshop betaling te voldoen. Tenzij schriftelijk
anders is afgesproken.
4.4 Uitbetaling van workshop aan docent vindt plaatst na afronding van de workshop(s) en na ontvangst
vergoeding.
4.5 Y.A.A. houdt zich aan een uitbetalingsplicht van 30 dagen na ontvangst factuur workshopdocent.
4.6 Rekeningnummer van workshopdocent dient juist ingevuld te worden. Y.A.A. stelt zich niet
verantwoordelijk voor een wan uitbetaling als wij over een onjuist rekening beschikken ingevuld door workshopdocent.

H5. Ongevallen en schade

5.1 Y.A.A. stelt zicht niet aansprakelijk voor ongevallen en overlijden tijdens werktijden op weg
van en/of naar locatie. Dit geldt voor de workshopdocent, opdrachtgever en derden.
5.2 Y.A.A. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebruik op locatie door workshopdocent
Workshopdocent neemt de kosten voor zijn rekening. Indien schade veroorzaakt is door opdrachtgever en/of derden, dan is de opdrachtgever aansprakelijk.